قیمت دارالترجمه آبیز و هزینه ترجمه مدارک سال 99

در جدول زیر قیمت خدمات دارالترجمه آبیز سال 1399 ملاحظه می‌شود. تمامی قیمت‌ها مطابق نرخ و تعرفه مصوب ترجمه رسمی اعلام شده است. در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره 09379338089 تماس بگیرید.
تبصره : 1 -در ازاي هر يك از خدمات زير، مبالغ ذكر شده به هزينه هاي مذكور در نرخ نامه افزوده ميشود:
     الف- هزينه هاي دفتري (كپي، پلمب و ...) مبلغ 150,000 ريال
    ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوي مهر و امضاء يا رواديد مبلغ 100,000 ريال
    پ- ترجمه هر انتقال در سند ملك مبلغ 100,000 ريال
تبصره 2 -براي هر مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق يا فوت همسر، هر فرزند، توضيحات و يا وفات صاحب شناسنامه 50,000 ريال به هزينه هاي مذكور در نرخ نامه افزوده ميشود.
تبصره 3 -هزينه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن براي هر نسخه 25 %هزينه ترجمه ميباشد، اما براي مراجعات بعدي، كار جديد محسوب ميشود.
تبصره 4 -هزينه تصديق هر صفحه كپي پيوست ترجمه با مهر و امضاي مترجم رسمي 10,000 ريال ميباشد.
تبصره 5 -منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا 20 سطر ميباشد.

درخواست ترجمه با نرخ و تعرفه مصوب و البته تخفیف !

آماده ارائه خدمات ۲۴ ساعته به صورت حضوری و آنلاین برای ترجمه مدارک مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت هستیم.